Kariera

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Hotelu Riviera prosimy o wypełnienie załączonego formularza aplikacyjnego i przesłanie go, wraz z aktualnym CV, pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@hotelriviera.com.pl bądź przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Hotel Riviera, Olszewnica Nowa
05-124 Ul.Nowodworska 32, Dział Kadr

POBIERZ: Kwestionariusz Osobowy